Startsida

Björkeröd


Företaget är beläget på släktgården Björkeröd som ligger på den vackra Linderödsåsen.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med gårdens lantbruk och maskinstationen har varit aktiv sedan 1980-talet. Idag sysselsätts ca 10 personer, samt anlitas andra entreprenörer vid behov.

Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar för odling och skörd av  majs, skörd av gräs, men även utkörning av både fast- och flytgödsel.

På gården bedrivs även köttdjursuppfödning och besättningen består i genomsnitt av 150-200 djur, mestadels kvigor.


Vi bedriver också nära samarbete med Traktortjänst i Fjälkinge och Grahns Maskintjänst. Vill du veta mer om dessa samarebete läs under fliken ¨Koncern¨i menyraden. 


Vår målsättning är att sätta kunden i centrum och att i största möjliga mån arbeta utifrån kundens önskemål för en god relation och skörd.


Företag i koncernen


Vi på Björkeröds Maskinstation verkar också för samarbete mellan branschaktiva för att främja de svenska lantbruket. Detta gör att under de senaste åren har de startats nära samarbeten med två andra verksamheter i närområdet, som mynnat i 2 delägda företag. Tillsammans kan vi erbjuda lösningar och entreprenad som skulle i stort sett varit omöjligt som enskild företagare


BIOSKÖRDARNA SYD


Nära samarbete mellan Björkeröds Maskinstation och Grahns Maskintjänst. Inriktat mot skörd av biogassubstrat, spriding av biogödsel och inmatning av substrat.


Läs mer

FJÄLKERÖD 


Nära samarbete mellan Björkeröds Maskinstation och Traktortjänst i fjälkinge. Bedriver framförallt förmedling och spridning av eko och KRAV-märkta gödselmedel.

Läs mer

Vår målsättning är att sätta kunden i centrum och att i största möjliga mån arbeta utifrån kundens önskemål för en god relation och skörd.Tomas Andersen